REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Sklep internetowy działający pod adresem http://styliamoda.pl jest prowadzony przez firmę P.P.H.U. Rewia z siedzibą w Pabianicach Warszawska 44/50 Lok. 152B

  • NIP: 7312001527
  • REGON: 101852220

2.Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych

3.Złożenie  zamówienia w naszym sklepie http://styliamoda.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA


1.Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetu.
Wszystkie towary sprzedawane przez Stylia są nowe, oryginalne oraz wolne od wad.

2.Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Zamówienie można składać 24 godz. na dobę. Do realizacji zamówienia jest wymagane podanie poprawnych danych w formularzu rejestracyjnym. Dla osób zalogowanych formularz uzupełnia się automatycznie na podstawie profilu. Sprzedający zastrzega  sobie prawo odmowy realizacji zamówienia wzbudzającego wątpliwości.

4. Przyjęcie zamówienia następuje pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy.
W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, zgoda na wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

5. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mailem  lub telefonicznie informację o otrzymaniu zamówienia przez sklep oraz przyjęciu (lub odmowie przyjęcia) do realizacji złożonego zamówienia. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić, nie będą realizowane.

6. Realizacja potwierdzonego zamówienia następuje w ciągu dwóch dni roboczych po potwierdzeniu zamówienia. W przypadku zamówień płatnych przelewem realizacji wymagane jest również zaksięgowanie wpłaty na koncie Sprzedawcy.

7. Sprzedaż promocyjna (Promocja) dotyczy ograniczonej ilości towarów, a realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta  towary są skompletowane  i gotowe do wysyłki.
Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu nabywcy.

9.  Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

10. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Zmianę należy zgłosić e-mailem na adres: sklep@styliamoda.pl Kupujący nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

11. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

12. Ostateczną cenę do zapłaty przez Kupującego stanowi suma cen zakupionych towarów oraz opłaty za dostawę.  Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Klient.
.
REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób. Jeśli towar zamówiony znajduje się w  magazynie sklepu, sklep zobowiązuje  się zrealizować zamówienie w ciągu 48 godzin, z wyłączeniem niedziel i świąt.

2.Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji +czas dostawy
Przesyłki dostarcza:
-DPD
-Poczta Polska

3.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie lub wydłużenie czasu realizacji zamówienia, w przypadkach wystąpienia okoliczności niezależnych od sprzedającego , w tym zwłaszcza zakłóceń w terminowej obsłudze przesyłek wywołanych niewłaściwym funkcjonowaniem firm świadczących profesjonalnie usługi ich doręczania.

4. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a. przelewem bankowym na konto sklepu;
b. przy odbiorze: należność pobiera listonosz
c. bezpieczne płatności internetowe

5. Płatność za zamówienia powyżej 500 zł odbywa się tylko i wyłącznie przelewem na konto bankowe sklepu.

REKLAMACJE I ZWROTY

1.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzoną przesyłkę w trakcie transportu.
Sprzedający starannie pakuje i zabezpiecza towar na czas transportu.

2.Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki , powstałych podczas transportu należy kierować wyłącznie do firmy doręczającej przesyłki.

3.W chwili odbioru Kupujący  zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku jej uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy przesyłki .

4. W przypadku ewentualnych reklamacji jakościowych należy skontaktować się ze Sprzedającym  Reklamacje należy zgłaszać e-mailem pod adres sklep@styliamoda.pl. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu /faktury VAT/ oraz opisać przedmiot reklamacji. Rozpatrywanie reklamacji następuje na ogólnych zasadach.

6. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni , poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym. {towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem jego zakupu}.
Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.

7.Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym,  oryginalnym opakowaniu. Zwrot należy uzgodnić ze Sprzedającym.
Towar  nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.

8.W razie zwrotu towaru Klient ponosi koszty przesyłki towaru do i od Klienta. Nie odbieramy przesyłek wysłanych do siedziby firmy za pobraniem.

9. W przypadku uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających w/w warunki, sklep gwarantuje zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na podany w zamówieniu adres, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wys. 5% kosztu zamówienia brutto.

10.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271z póżn.zm.).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

1.Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r .”O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą  Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

2.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.